Olga Dukai

Profesor nemačkog jezika

Moje ime je Olga Dukai. Rođena sam 19. 12. 1994. u Subotici. Trenutno živim u Novom Sadu. Osnovnu školu sam završila u Oromu 2009. godine, a Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Subotici 2013. godine sa odličnim uspehom. Iste godine sam upisala Germanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno sam na kraju studija. U novembru 2018. godine sam počela da radim u školi stranih jezika „Speak Easy“. Maternji jezik mi je mađarski, a tečno govorim srpski i nemački jezik.

Profesor nemačkog jezika Olga Dukai