Toles

TOLES je skraćenica za Test of Legal English Skills (Test jezičkih veština pravnog engleskog jezika) i namenjen je studentima prava, pravnicima, advokatima i drugim ekspertima iz oblasti pravnih nauka. TOLES sertifikat je jedan od najznačajnijih i međunarodno najpriznatijih sertifikata koje možete posedovati iz oblasti pravnog engleskog jezika. TOLES ispitno telo je Global Legal English, sa sedištem u Velikoj Britaniji i član je Pravne Komore Engleske i Velsa (The Law Society of England and Wales).

TOLES ispit obuhvata 3 nivoa znanja:

TOLES FOUNDATION

(Osnovni)

TOLES HIGHER

(Viši)

TOLES ADVANCED

(Napredni)

Pripreme su usmerene ka usvajanju vokabulara iz različitih oblasti prava, kao i na gramatici, budući da ispit obuhvata i pisanje i korekciju različitih pravnih dokumenata stilski usklađenih sa međunarodnim standardima korespondencije između klijenta i pravnika.

Kurs se koncentriše na razvijanje jezičkih veština polaznika kursa u pravnom kontekstu i vokabular na kursu uključuje terminologiju iz različitih oblasti prava.

Neke od oblasti i veština koje obuhvata TOLES kurs:

poznavanje i upotreba pravne terminologije

veštine pisanja pisama i komuniciranja mejlom

čitanje kompleksne dokumentacije

gramatička preciznost

Upis je od 15.januara do 15.februara.