Uticaj edukativnih igračaka na učenje engleskog jezika

Tokom odrastanja dete će naići na razne prepreke i izazove tokom učenja, ali je opšte poznato da deca najbolje uče kroz igru i edukativne igračke. Verovali ili ne, njihove male glavice su u stanju da ‘pokupe’ neverovatne pokrete i reči kroz jednostavne igre. Što se tiče učenja stranog jezika, igra i edukativne igračke imaju važnu ulogu u usvajanju novih reči i fraza, stoga kao se mi kao predavači trudimo da oživimo njihovu maštu i znatiželju kroz igrice. Razne stimulativne igračke su samo jedan od alata koje profesori engleskog jezika koriste, a u ovom vodiču možete pročitati kako i vi da zaintrigirate i podstaknete Vaše dete da kod kuće krene da uči strani jezik.

Igračke i igre oživljavaju njihovu maštu

Deca su prirodno radoznala, i onog momenta kada se deca uzrasta 3-4 godine prvi put susretnu sa stranim jezikom i učionicom oni će se osećati prvo uplašeno zbog nove sredine, ali odmah potom i znatiželjno. Stoga je veoma važno opremiti učionicu u živopisne i vesele boje poput zelene ili narandžaste, i staviti razne postere za učenje kao i igračke. Prvi način na koji ćete dete privući učenju stranog jezika jeste pomoću kreativnosti korišćenja igračaka. Na primer, obična ‘soft toy’ lutka poput poznatog Mickey Mouse-a se može iskoristiti za upoznavanje i učenje osnovnih komandi na engleskom jeziku kao ‘Hello’, ‘Goodbye’, ‘Stand up’, ‘Sit down’, ‘Here you are’, ‘Thank you’. Potrebno je pokazati da je Mickey tu da uči s njima i time kroz igru ući u njihovu maštu.

Igračke podstiču fizički razvoj

Neke od najefektivnijih igračaka su one koje omogućavaju deci da razvijaju motoričke, kognitivne, logičke i fizičke veštine. Kroz jednostavnu igru i učenje, deca ne samo da će biti u prilici da nauče strani jezike, nego će steći dobru fizičku koordinaciju i postati oprezniji i snalažljiviji. Uzmimo na primer fleškartice (eng. Flashcards). Kroz ovu vrstu edukativne igre se može naučiti mnogo reči a da se deca pritom dobro zabave. Jedan od načina upotrebe fleškartica je ‘Skip and hop’ igra, gde se postave na pod razne kartice različitih oblasti (food, body, colors, toys,..)  uz komandu ‘Ready, Steady, Go – Hands, Red, Train’ deca treba da skaču na zadatu reč koja se nalazi naslikana na kartici. Učenik u isto vreme uči pojmove na engleskom jeziku i kroz igru skakanja podstiče fizičku aktivnost.

Uticaj edukativnih igračaka na učenje engleskog jezika

Učenje kroz igru pospešuje kreativno razmišljanje

Deca predškolskog uzrasta su u stanju da zapamte i do 500 reči u jednoj sekvenci tokom aktivnog učenja stranog jezika. Korišćenjem puzli, kockica, fleškartica i ostalih igračaka, naravno uz stručno vođstvo, deca će uspeti da nauče nove pojmove s lakoćom. Pored aktivnog i adekvatnog učenja engleskog jezika kroz igre, deca takođe uče osnovne socijalne i kognitivne veštine poput deljenja, socijalne interakcije među drugarima, i empatije. Štaviše, tokom učenja kroz igru u ranom uzrastu deca nauče kako da se fokusiraju na određenu materiju, kako da upotrebe svoju kreativnost i kako da rezonuju pobedu ili gubitak u određenoj igri.

Upoznavanjem sa ‘svetom’

Engleski jezik ne samo da je široko rasprostranjen, nego je i postao osnovno, ako ne i obavezno sredstvo komunikacije. Korišćenjem igračaka i igara tokom učenja deci se na lep i zabavan način pokazuje da je učenje stranog jezika lagana i korisna stvar. Tokom igre i usvajanja novih pojmova deca spoznaju kako da reše i pređu određenu prepreku i savladaju bilo kakve jezičke barijere. Tokom ‘Total Physical Response’ igara gde deca koriste fizičke pokrete kroz igru da nauče određene pojmove kao ‘Skip’, ‘Run’, I ‘Wave hi’, oni stiču direktno iskustvo o tome kako da se snađu u ‘spoljašnjom’ svetu na engleskom jeziku.

Uticaj na budućnost

Kroz igru deca nauče osnovne stvari, ali mnogi filolozi su takođe zaključili da učenje stranog jezika kroz igru može imati veliki uticaj na njihov mentalni razvoj i na snalaženje u prostoru u budućnosti. Uzmimo kao primer razne ‘Role Play’ igrice gde deca direktno uče kako da se snađu u pravoj životnoj situaciju. Igranjem ‘Role Play’ igrica uz korišćenje igračaka na času engleskog jezika omogućava detetu da se na jasan i pravilan način upozna sa stvarnim događajima koje mogu iskusiti zadesiti u budućnosti. ‘Role Play’ igre kao ‘At the greengrocer’s shop’, ‘At the bus/train/ tram station’, ‘Visiting the doctor’ i ostale igre podstiču učenika da sa lakoćom kroz igru savlada osnovne komunikacijski veštine u prirodnoj sredini.

Učenje bilo kog stranog jezika zahteva posvećenost, rad i upornost. Uz pomoć raznih alata, kao što su igračke i edukativne igre, učenje stranog jezika je prava zabava.