Nemački za predškolce

Kurs nemačkog jezika je namenjen deci od 4 do 6 godina.
Usvajanje jezika je najproduktivnije u ovom uzrastu, kada deca sa lakoćom savladavaju strani jezik. Jednostavne jezičke strukture i vokabular se usvajaju u kontekstu kroz pesme, kraće dijaloge, priče na određenu temu i slično. Uz puno entuzijazma, kreativnosti i strpljenja naši predavači vrlo uspešno upoznaju najmlađe polaznike sa stranim jezikom.

Radi se u grupama do 8 polaznika.
Nakon završenog kursa, polaznici polažu pismeni i uspeni ispit i dobijaju sertifikat kao potvrdu za usvojeni nivo znanja za nivo koji su pohađali.
Nakon završetka kursa svi polaznici dobijaju sertifikat naše škole koji važi u našoj zemlji.
Trajanje kursa je ukupno 9 meseci od septembra ili oktobra do juna.
Časovi jezika se za predškolce održavaju dva puta sedmično u trajanju po 45 minuta.
Svi zainteresovani polaznici mogu doći na besplatno testiranje znanja jezika pri čemu se određuje koji trenutno nivo znanja poseduju, i preporuku koji bi nivo kursa bi trebali upisati kod nas u školi.
Plaćanje se vrši na mesečnom nivou.
Za uplate u celosti odobrava se popust od -10%.

Profesor nemačkog jezika Olga Dukai
Olga Dukai
Prof. engleskog jezika

2013. godine sam upisala Germanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno sam na kraju studija. U novembru 2018. godine sam počela da radim u školi stranih jezika „Speak Easy“. Maternji jezik mi je mađarski, a tečno govorim srpski i nemački jezik.