Ruski za predškolce

Kurs ruskog jezika je namenjen deci od 4 – 6 godina.
Kursevi za predškolce baziraju se na usmenom usvajanju jezika kroz interaktivne igrice, dijaloge, pesmice.
Naša škola fokus stavlja na konverzaciju i primenu naučenog gradiva iz gramatike u svakodnevnom govoru. Takođe, uz razne projekte i aktivnosti koje realizujemo sa učenicima, oni uvežbavaju govorne veštine.

Radi se u grupama do 8 polaznika.
Nakon završenog kursa, polaznici polažu pismeni i uspeni ispit i dobijaju sertifikat kao potvrdu za usvojeni nivo znanja za nivo koji su pohađali.
Nakon završetka kursa svi polaznici dobijaju sertifikat naše škole koji važi u našoj zemlji.
Trajanje kursa je ukupno 9 meseci od septembra ili oktobra do juna.
Časovi jezika se za predškolce održavaju dva puta sedmično u trajanju po 45 minuta.
Svi zainteresovani polaznici mogu doći na besplatno testiranje znanja jezika pri čemu se određuje koji trenutno nivo znanja poseduju, i preporuku koji bi nivo kursa bi trebali upisati kod nas u školi.
Plaćanje se vrši na mesečnom nivou.
Za uplate u celosti odobrava se popust od -10%.