Specijalizovani kurs nemačkog

Specijalizovani kurs nemačkog jezika je namenjen osobama od 18 i više godina.
Ovi kursevi su najčešće vezani za same potrebe i ciljeve polaznika. Baziraju se na individualnom kao i grupnom radu i mnogi polaznici biraju ove kurseve kako bi se lakše uskladili sa svojim već postojećim obavezama. U ove kurseve ubrajamo pripreme za TOEFL, IELTS, BEC kao i konverzacijske kurseve. Sama dinamika i način rada se pažljivo razmatra i naši iskusni predavači su tu kako bi na najefikasniji način pripremili polaznike.

Radi se u grupama do 8 polaznika.
Nakon završenog kursa, polaznici polažu pismeni i uspeni ispit i dobijaju sertifikat kao potvrdu za usvojeni nivo znanja za nivo koji su pohađali.
Nakon završetka kursa svi polaznici dobijaju sertifikat naše škole koji važi u našoj zemlji.
Trajanje kursa je ukupno 9 meseci od septembra ili oktobra do juna.
Časovi specijalizovanog kursa nemačkog jezika se održavaju dva puta sedmično u trajanju po 45 minuta.
Svi zainteresovani polaznici mogu doći na besplatno testiranje znanja jezika pri čemu se određuje koji trenutno nivo znanja poseduju, i preporuku koji bi nivo kursa bi trebali upisati kod nas u školi.
Plaćanje se vrši na mesečnom nivou.
Za uplate u celosti odobrava se popust od -10%.

Profesor nemačkog jezika Olga Dukai
Olga Dukai
Prof. engleskog jezika

2013. godine sam upisala Germanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno sam na kraju studija. U novembru 2018. godine sam počela da radim u školi stranih jezika „Speak Easy“. Maternji jezik mi je mađarski, a tečno govorim srpski i nemački jezik.