TOLES je skraćenica za Test of Legal English Skills (Test jezičkih veština pravnog engleskog jezika ) i namenjen je studentima prava, pravnicima, advokatima i drugim ekspertima iz oblasti pravnih nauka. TOLES sertifikat je jedan od najznačajnijih i međunarodno najpriznatijih sertifikata koje možete posedovati iz oblasti pravnog engleskog jezika.
Pripreme su usmerene ka usvajanju vokabulara iz različitih oblasti prava, kao i na gramatici, budući da ispit obuhvata i pisanje i korekciju različitih pravnih dokumenata stilski usklađenih sa međunarodnim standardima korespodencije između klijenta i pravnika. Dakle, ono što dobijate nije samo sertifikat koji će obogatiti Vašu biografiju, već znanje koje će Vam omogućiti bolju usmenu i pismenu komunikaciju sa Vašim klijentima.

Radi se u grupama do 8 polaznika.
Nakon završenog kursa, polaznici polažu pismeni i uspeni ispit i dobijaju sertifikat kao potvrdu za usvojeni nivo znanja za nivo koji su pohađali.
Nakon završetka kursa svi polaznici dobijaju sertifikat naše škole koji važi u našoj zemlji.
Trajanje kursa je ukupno 9 meseci od septembra ili oktobra do juna.
Časovi jezika se za predškolce održavaju dva puta sedmično u trajanju po 45 minuta.
Svi zainteresovani polaznici mogu doći na besplatno testiranje znanja jezika pri čemu se određuje koji trenutno nivo znanja poseduju, i preporuku koji bi nivo kursa bi trebali upisati kod nas u školi.
Plaćanje se vrši na mesečnom nivou.
Za uplate u celosti odobrava se popust od -10%.

Profesor engleskog jezika Jasmina Barišić
Jasmina Barišić
Prof. engleskog jezika

Postala sam sudski prevodilac za engleski jezik 2016. godine. Ubrzo sam pokrenula i specijalizovani kurs pravnog engleskog jezika, TOLES (Test of Legal English Skills) i naša škola je danas zvanični centar za dobijanje međunarodno priznatog sertifikata iz oblasti pravnih nauka.