Programi

Za srednjoškolce i studente naša škola stranih jezika pruža kurseve engleskog, nemačkog, francuskog i mađarskog jezika.

Svi kursevi su sertifikovani i nakon završetka kursa dobija se sertifikat sa naznačenim nivoom stečenog znanja.

Profesori u našoj školi imaju višegodišnje iskustvo kod kojih je više stotina srednjoškolaca i studenata uspešno savladalo strane jezike.

Kursevi stranih jezika traju ukupno 6 meseci. Časovi se održavaju dva puta sedmično u trajanju po 60 minuta. Rad u grupama do 10 polaznika kursa.

Kursevi su podeljeni u određene kategorije koje označavaju nivo stečenog znanja:

Naziv jedinice Datum Sati
Engleski jezik
A1 - Osnovni nivo znanja 10
A2 - Viši osnovni nivo znanja 24
B1 - Konverzacijski nivo znanja 32
B2 - Viši konveracijski nivo znanja 46
C1 - Napredni nivo znanja 18
C2 - Viši napredni nivo znanja 20
Nemački jezik
A1 - Osnovni nivo znanja 40
A2 - Viši osnovni nivo znanja 10
B1 - Konverzacijski nivo znanja 12
B2 - Viši konveracijski nivo znanja 10
C1 - Napredni nivo znanja 14
C2 - Viši napredni nivo znanja 22
Naziv jedinice Datum Sati
Mađarski jezik
A1 - Osnovni nivo znanja 40
A2 - Viši osnovni nivo znanja 10
B1 - Konverzacijski nivo znanja 12
B2 - Viši konveracijski nivo znanja 10
C1 - Napredni nivo znanja 14
C2 - Viši napredni nivo znanja 22
Ruski jezik
A1 - Osnovni nivo znanja 40
A2 - Viši osnovni nivo znanja 10
B1 - Konverzacijski nivo znanja 12
B2 - Viši konveracijski nivo znanja 10
C1 - Napredni nivo znanja 14
C2 - Viši napredni nivo znanja 22

Broj mesta je ograničen. Obezbedite na vreme svoje mesto.