Mađarski jezik

Naš specijalizovani kurs mađarskog jezika dizajniran za sve koji teže sticanju mađarskog državljanstva. Razumemo važnost jezika u procesu integracije i prilagođavanja, te vam pružamo sve alate potrebne za uspešno savladavanje mađarskog jezika i prolazak jezičkog ispita. Zašto izabrati naš kurs? Fokusiran pristup: Naš program je pažljivo kreiran sa ciljem da polaznici savladaju specifične aspekte jezika […]